EBN geeft energie aan de transitie

Energie Beheer Nederland (EBN) is een actieve speler in de Nederlandse energiesector. We zijn een publiek bedrijf. Dat betekent dat we namens de Staat ondernemen in de ondergrond en daarmee zowel een maatschappelijk als economisch belang te dienen. Ons doel daarbij is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van het jongste regeerakkoord. Dat wil zeggen dat we in 2030 49% minder CO2 willen uitstoten. Dit is een ambitieuze doelstelling waar EBN zich graag aan verbindt, omdat we verwachten dat we een bijdrage kunnen leveren aan deze technische en maatschappelijke uitdaging.

Onze strategie staat dan ook ten dienste aan de klimaatdoelstellingen. We richten ons op drie pijlers:

Our Dutch Gas

‘Our Dutch Gas’ houdt in dat EBN bestaande en nieuwe gasvelden optimaal en veilig wil benutten. Dit is onze wettelijke taak. EBN heeft momenteel hiervoor bijna 200 samenwerkingsverbanden met olie- en gasbedrijven, zowel op land als op zee. We zien dat met name op de Noordzee nog voldoende mogelijkheden zijn om gasvelden veilig en rendabel te benutten. Juist in de overgang naar een CO2-vrije energievoorziening is gas nog langere tijd de voornaamste energiedrager.

Return to nature

Met ‘Return to Nature’ neemt EBN de voortrekkersrol op zich als het gaat om het hergebruik en de ontmanteling van in onbruik geraakte olie- en gasinfrastructuur. Daarnaast werkt EBN mee aan de ontwikkeling van CO2-opslag op zee.

New Energy

Binnen ‘New Energy’ houdt EBN zich actief bezig met duurzame vormen van energie uit de ondergrond zoals geothermie en energieopslag. Geothermie is een belangrijk duurzaam warmte-alternatief. Die warmtetransitie is een van de grootste uitdagingen om Nederland CO2-neutraal te krijgen.

Korte sfeerimpressie van de EBN inspiratiedag.

Werken bij EBN

‘EBN geeft energie aan de transitie.’ Om die bijdrage te kunnen leveren hebben we de beste mensen nodig. Mensen die betrokkenheid, gedrevenheid en professionaliteit hoog in het vaandel hebben staan. En samen met de andere EBN-ers de uitdaging willen aangaan. Bij EBN wordt gewerkt in multidisciplinaire teams met heldere doelstellingen. In totaal heeft EBN circa 100 medewerkers die allen werken vanuit het kantoor in Utrecht.

Wat bieden we?

EBN is een bijzondere plek om te werken. Onze arbeidsomstandigheden en –voorwaarden zijn dan ook uitstekend:

  • Een werkgever die er toe doet, en daadwerkelijk een bijdrage levert aan een CO2-neutrale energiehuishouding;
  • Een omgeving die ruimte biedt voor persoonlijke en vakmatige ontwikkeling;
  • Het werken in thema’s geeft je focus en zorgt ervoor dat je resultaatgericht aan de gang kunt;
  • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • En last but zeker not least erg goede werkomstandigheden (een mooi en licht kantoor, vlak naast Utrecht Centraal; gevarieerde lunches; stoelmassages; een sportruimte én een sporttrainer die 3 dagen per week lessen verzorgt).

Daalsesingel 1 in Utrecht