Werken bij EBN

Wie de diepte in gaat, moet wat in huis hebben...

Werken met meerdere disciplines aan innovatieve, diepgravende projecten

EBN brengt professionals bij elkaar die creatief zijn in het vinden van oplossingen voor complexe vraagstukken. Dit geldt niet alleen voor engineers, mijnbouwkundigen, geologen of reservoir engineers. Ook juristen, economen en ICT’ers vinden volop uitdaging bij EBN.

"Een kleine organisatie met een groot belang. Het spreekt tot de verbeelding om te werken bij een organisatie die een wezenlijke financiële bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving.”

Werk (ook) aan de toekomst                                                                                                                                    Onze verantwoordelijkheid reikt verder dan de realisatie van optimaal rendement uit de aanwezige Nederlandse aardgas- en oliereserves. Je werkt niet alleen aan je eigen toekomst, maar levert ook een bijdrage aan de toekomst van onze samenleving. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid vertaalt zich in de wijze waarop we samenwerken, opereren, innoveren en toegevoegde waarde leveren aan elkaar, aan de operators en aan de samenwerkingspartners. Onze kernwaarden zijn dan ook: openheid en eerlijkheid, samenwerken, innovatie en denken in kansen.

De werkomgeving telt
EBN zorgt voor een prettige werkomgeving in hartje Utrecht en een proactief verzuimbeleid. Medewerkers met een gezonde leefstijl beleven meer plezier in hun werk en presteren beter. Medewerkers kunnen al dan niet onder begeleiding van een trainer gebruik maken van onze fitnessruimte, er worden health checks en workshops georganiseerd, stoelmassages gegeven en er is veel aandacht voor een goede werk-privé balans. Om te beoordelen of wij in deze opzet slagen, organiseren we regelmatig tevredenheidsonderzoeken onder onze medewerkers. 

Stages en Afstudeeropdrachten

Werken aan wetenschappelijke, uitdagende en relevante projecten – dat kan bij EBN, óók als stagiair of afstudeerder. Je krijgt begeleiding op hoog niveau door gedreven professionals.

EBN onderhoudt een goede relatie met universiteiten en levert graag een bijdrage aan de ontwikkeling van studenten. Een onderzoeksvraagstelling of een projectopdracht komt tot stand na overleg met jou, de begeleiders van de Universiteit en begeleiders van EBN. Ook bij de ontwikkeling van studenten legt EBN de lat hoog. Wees dus voorbereid op een pittige maar leerzame ervaring!

Op zoek naar een diepgravend project? Neem dan contact op met onze HR-afdeling via (030) 2339058.